Menu
Loading…
  • 0
  • 1
  • 2
  • 3

Aanmeldprocedure

Dit gaat in de volgende stappen:

1. Vul het aanmeldformulier (hier onderaan) volledig in. U heeft een verwijsbrief nodig van uw huisarts of medisch specialist. Zonder verwijzing kunnen wij uw aanmelding niet in behandeling nemen.

2. De praktijksecretaresse neemt met u contact op. U ontvangt daarna per mail een bevestiging van de afspraak.

3. Mocht u aanvullende informatie willen geven, dan kunt u dat mailen naar info@psy4.nl.

 

Betaling

Per 01-01-2015 is de transitie van de jeugdzorg naar de gemeenten een feit en zijn de gemeenten ook verantwoordelijk voor de psychologische en psychiatrischezorg aan kinderen en jongeren (tot 18 jaar).  De Geestelijke Gezondheidszorg voor jeugdigen is uit de zorgverzekeringswet overgeheveld naar de gemeenten en gelden er andere regels met betrekking tot de verwijzing en vergoedingsstelsel. De vergoeding voor jongeren onder de 18 jaar zal voortaan via de gemeenten lopen en niet meer via de zorgverzekeraars. Psy4Kids heeft voor 2016 en 2017 een contract afgesloten met  de "Regiogemeenten Amsterdam" (klik hier voor een overzicht) en met regiogemeenten Haarlemmermeer, Zuid Kennemerland en IJmond. 

Wachttijd

Op dit moment is er een patientenstop. Neemt u gerust contact op met de secretaresse (020-3419363 / info@psy4.nl) als u nog verdere informatie nodig hebt. U kunt een andere psychiater, die misschien wel plaats heeft voor nieuwe patienten, vinden op http://www.zorgkaartnederland.nl/psychiater of http://www.vvpaoamsterdam.nl


Aanmeldformulier