Menu
Loading…
  • 0
  • 1
  • 2
  • 3

Psychiater

Algemene informatie

Een psychiater is een medisch specialist die zich heeft bekwaamd in het onderzoek naar en de behandeling van psychiatrische aandoeningen en ook de samenhang van somatische aandoeningen en pychische klachten.  Psychiaters  van Psy4 zijn allen lid van de beroepsvereniging NVvP, zijn geregistreerd bij de KNMG/MSRC en hun bevoegdheid is opgenomen in het BIG-register.  Wij verrichten ons werk met de grootste zorgvuldigheid en nemen uitgebreid de tijd voor u. Onafhankelijkheid in de uitvoer van diagnostiek en behandeling staat bij ons hoog in het vaandel.

Psychiaters zijn gehouden aan het medisch beroepsgeheim. Dat betekent dat alles wat u met mij bespreekt strikt vertrouwelijk is.

Een aantal gegevens gaat naar de huisarts, de zorgverzekeraar en het DIS:

  • De huisarts: Het is gebruikelijk dat een brief naar uw huisarts gaat, zodat hij/zij op de hoogte is van de intake en de behandeling. Mocht u daar bezwaar tegen hebben, dan wordt deze brief niet verstuurd.
  • Uw ziektekostenverzekering: Het College Bescherming Persoonsgegevens heeft bepaald dat de zorgverzekeraar de hoofdclassificatie/diagnose mag vernemen in combinatie met de geleverde zorg. Deze combinatie, de DBC (diagnose behandelcombinatie) is vanaf 2008 de basis van de betaling van de zorg. Als u er bezwaar tegen heeft dat bij de ziektekostenverzekeraar een diagnose van u bekend is dan kunt u ervoor kiezen zelf te betalen.
  • Het DBC Informatie Systeem: Afgesloten DBC’s moeten, ook voor zelfbetalers, aangeleverd worden aan een centrale instantie, die deze gegevens nodig heeft voor het uitvoeren van wettelijke taken. Hierbij worden geen persoonsgegevens aangeleverd. Diagnose en aantal zittingen worden versleuteld en anoniem verwerkt. De hiervoor benodigde software betrek ik van Zilos Services.

Vooraf wordt uw toestemming voor elke berichtgeving gevraagd. Van uw behandeling worden aantekeningen bijgehouden in een dossier. Dit dossier is niet voor derden toegankelijk.

Onze praktijk maakt gebruik van een Elektronisch Medisch Dossier (EMD) van Zilos Zie www.zilos.nl. Het dossier is zogenaamd webbased en beveiligd volgens de beste normen. Alleen ik heb toegang tot dat dossier en u kunt meekijken. Het is wel mogelijk, indien u dat wenst, een papieren print te maken.


De Nederlands Staat dwingt alle behandelaars in de Geestelijke Gezondheidszorg in Nederland, en alle andere hulpverleners, de diagnose en het aantal minuten dat een behandelaar met u is bezig geweest aan haar en aan uw zorgverzekeraar aan te leveren. Op basis van deze gegevens wordt de prijs van de zogenaamde DBC berekend. Behandelaars die weigeren deze gegevens te leveren worden bedreigd met hoge boetes, passend bij een economisch delict. Wanneer u bij mij in behandeling komt, zal ik deze gegevens, en alleen deze gegevens, aan hen doormailen.