Menu
Loading…
  • 0
  • 1
  • 2
  • 3

Informatie

U bent verwezen voor een psychiatrisch onderzoek en/of behandeling door uw huisarts/medisch specialist of bureau jeugdzorg/reclassering.

Wij zullen, samen met u, zo goed mogelijk de vragen die ons gesteld zijn, beantwoorden. In het bijzonder zullen wij ons inzetten om helderheid te verschaffen over de diagnostiek. Ook geven wij een behandeladvies en indien u daarmee akkoord gaat starten we behandeling. 

De informatie die u ons, via deze website, toestuurt zal alleen in handen komen van de psychiater met wie u een afspraak heeft. De psychiater heeft een medische geheimhoudingsplicht en zal  uitkomsten alleen overleggen aan uw verwijzer, maar altijd in overleg met u.

Wij staan garant voor:

  • accurate diagnostiek conform de DSM-IV 

  • een evidence-based behandeladvies 

  • evidence-based behandeling

  • goede bereikbaarheid voor verwijzers en patiënten/cliënten