Menu
Loading…
 • 0
 • 1
 • 2
 • 3

Rechten en plichten

Wij vragen u:

 • een verwijzing van uw huisarts/medisch specialist te overleggen
 • om het cliëntenformulier in te vullen en naar ons te verzenden
 • een afzegging minimaal 24 uur van tevoren aan ons door te geven

Wij bieden u:

 • een zorgvuldig diagnostisch gesprek en zo nodig aanvullende diagnostiek
 • een samenvatting van de diagnose en het behandeladvies
 • in overleg met u starten behandeling. Het is ook mogelijk dat ik u adviseer hulp te zoeken bij een instelling met voor uw problematiek specifieke behandelmogelijkheden. Tevens is het mogelijk dat ik u met een behandeladvies terugverwijs naar uw huisarts.

Behandeling:

 • Aan het begin van de behandeling stel ik met u een behandelplan op. Hierin wordt de behandelvorm, frequentie en duur van de afspraken, het doel van de behandeling, het evaluatiemoment en de eventuele medicatie opgenomen.
 • Het beëindigen van de behandeling vindt plaats in onderling overleg.
 • Agressie en /of geweld, zowel fysiek als verbaal kunnen redenen zijn om de behandeling per direct te beeindigen.