Menu
Loading…
  • 0
  • 1
  • 2
  • 3

Praktijk Hageland 117-119 Amsterdam

De praktijk is gevestigd op Hageland 117-119 te Amsterdam (Nieuw Sloten). Er zijn op hetzelfde adres in wisselende verbanden o.a. ook praktijkhoudend een kinder- en jeugdpsychiater, gz-psycholoog, psycholoog, bewegingstherapeut, maatschappelijk werker en 2 logopedisten. Vanwege deze samenwerkingsverbanden is het laagdrempelig mogelijk om indien nodig aanvullende onderzoeken en behandelingen te laten verrichten.

Ons streven is:
• accurate diagnostiek conform de normen van de beroepsgroep 
• evidence-based behandeling 
• aandacht voor de individuele patiënt 
• goede bereikbaarheid voor verwijzers en patiënten

De praktijk is niet geschikt voor situaties waarbij crisisinterventies of huisbezoeken nodig zijn.

Wij bieden geen 7 dagen / 24 uur bereikbaarheidsdiensten.