Menu
Loading…
  • 0
  • 1
  • 2
  • 3

Vergoeding volwassenen

De meeste psychologische, psychotherapeutische of psychiatrische behandelingen worden (deels) vergoed uit het basispakket van uw zorgverzekering. Er wordt hierbij een onderscheid gemaakt tussen Generalistische Basis-GGZ en Gespecialiseerde GGZ.

 

Generalistische Basis-GGZ

De Generalistische Basis-GGZ uit 4 prestaties: kort (2-5 gesprekken), middellang (5-8 gesprekken), intensief (8-12 gesprekken) en chronisch. Er wordt niet langer in sessies gerekend, maar in 'prestaties'. De prestaties worden vergoed uit de basisverzekering. Dit geldt in het geval dat u een naturapolis heeft en uw behandelaar een contract heeft met uw zorgverzekeraar. Heeft uw behandelaar dat niet, dan wordt de behandeling voor 60-80% vergoed. Als u een restitutiepolis heeft, mag u elke behandelaar kiezen die u wilt en krijgt u een 'marktconforme' vergoeding. U kunt bij uw verzekeraar navragen welk percentage dat is. Voor precieze informatie en meer uitleg zie 'heeft u een naturapolis?' en 'heeft u een restitutie polis?'. 

 

NZa-tarief prestaties GB-GGZ

prestatie                                tarief 2019            

Kort                                       € 507,62                 

Middel                                   € 864,92                 

Intensief                                € 1.356,25           

Chronisch                             € 1.251,70                

Onvolledig behandeltraject   € 207,19

 

Gespecialiseerde GGZ

Behandelingen in de G-GGZ worden vergoed vanuit het basispakket. Er is geen limiet gesteld aan het aantal gesprekken. Er worden geen zittingen of sessies in rekening gebracht, maar de hele behandeling (in minuten) in de vorm van een DBC (Diagnose Behandel Combinatie). Als er een jaar is verstreken of de behandeling afgerond wordt, sluit uw behandelaar de DBC en wordt duidelijk hoeveel de behandeling tot dan toe in totaal heeft gekost. De behandelaar maakt een rekening van de DBC en stuurt deze naar uw zorgverzekeraar. De hoogte van de vergoeding is afhankelijk van uw zorgverzekeringspolis (natura- of restitutiepolis) en het al dan niet gecontracteerd zijn van uw behandelaar. Zie voor meer informatie 'heeft u een naturapolis?' en 'heeft u een restitutiepolis?' of neem contact op met uw zorgverzekeraar voordat u met een behandeling begint. Er is geen sprake van een eigen bijdrage.

Op de rekening wordt de 'hoofdgroep' van de klachten vermeld (bijv. angststoornis, persoonlijkheidsstoornis), dus deze rekening is niet 100% anoniem. We vinden het belangrijk dat u dit weet. Tevens is het verplicht gesteld de gegevens van de DBC -wèl volledig geanonimiseerd- naar het DBC Informatie Systeem (DIS) te sturen. Dit is voor beleidsdoeleinden. Als u niet wilt dat de 'hoofdgroep' van de klachten aan de zorgverzekeraar wordt gemeld, geef dit dan aan in het eerste gesprek. Uw behandelaar kan hiervoor uiteraard zorg dragen.

Wij hebben van zorgverzekeraars helaas maar beperkte budgetten gekregen om verzekerden te kunnen behandelen. Als het budget is opgebruikt, kan er niet meer behandeld worden. Als u hiertegen bezwaar heeft, raden wij u aan contact op te nemen met uw zorgverzekeraar.

 

Niet alles is verzekerde zorg

Aanpassingsstoornissen, relatie- en gezinsproblemen en problemen ten gevolge van werk zijn niet langer verzekerde zorg en worden dus niet vanuit de basisverzekering vergoed. U zult de kosten dan zelf moeten betalen en er wordt gerekend per sessie. Een sessie onverzekerde zorg wordt 'overig product' (OVP) genoemd. Het maximale tarief dat voor een individueel consult van 60 minuten 'onverzekerde zorg' gerekend mag worden is € 135,00. Sommige verzekeraars hebben voor behandeling van deze problemen een deel vergoeding opgenomen in de aanvullende verzekering. U kunt deze informatie vinden in de polis van uw verzekering.

Heeft uw behandelaar wel of geen contract met uw zorgverzekeraar?

Niet alle behandelaren hebben contracten afgesloten met zorgverzekeraars. Sommigen omdat ze nieuw zijn op de markt en zorgverzekeraars hen geen contract aanbieden. Anderen omdat ze het niet eens zijn met de voorwaarden in de contracten. Weer anderen omdat ze überhaupt niet willen samenwerken met zorgverzekeraars. Wij verwijzen u graag naar de site van de stichting ZorgvoorKwaliteit, die zich vanuit zorgen om de huidige ontwikkelingen in de ggz hard maakt voor een vermindering van de marktmacht van zorgverzekeraars. Zij pleit voor contractvrij werken en wil zoveel mogelijk mensen bewust maken van de mogelijkheid te kiezen voor vrije artsenkeuze door een pure restitutiepolis (zie onder) af te sluiten.

 

Verplicht eigen risico

In 2019 geldt een verplicht eigen risico van € 385,- in de zorgverzekering. Dit betekent dat u dit jaar € 385,- zelf moet betalen voor zorg, die in het basispakket zit. Dit geldt dus ook voor psychologische, psychotherapeutische en psychiatrische behandelingen. Uw zorgverzekeraar zal dit met u verrekenen.

 

Heeft u een naturapolis?

Uw zorgverzekeraar koopt zorg voor u in. Volgens de Zorgverzekeringswet hebt u recht op zorg. Uw zorgverzekeraar heeft voor alle vormen van zorg afspraken gemaakt met specifieke zorgaanbieders. Dit is in een contract vastgelegd. Als u zorg afneemt bij een zorgaanbieder die met uw verzekeraar een contract heeft, worden uw kosten volledig vergoed. De rekening wordt direct naar uw verzekeraar gestuurd. U hoeft deze niet zelf voor te schieten. Als u naar een zorgaanbieder gaat die geen contract heeft met uw zorgverzekeraar, moet u een deel van de kosten zelf betalen. Dit wordt 'het restitutietarief' genoemd en varieert van 60-80%. U heeft recht op een vergoeding van 75%, maar niet iedere verzekeraar is bereid dat te betalen. Via de rechter is CZ hier in 2013 echter toe gedwongen. U zou dus uw verzekeraar aan dit percentage kunnen houden. Als u zelf wilt bepalen bij wie u zorg afneemt, dan is een restitutiepolis aan te raden.  

 

Heeft u een restitutiepolis?

Uw zorgverzekeraar kan zorg ingekocht hebben, maar dat hoeft niet. U heeft recht op vergoeding van kosten van zorg, in juridische termen. Als uw zorgverzekeraar geen zorg heeft ingekocht, is er sprake van een pure restitutiepolis (zie onder). Als uw zorgverzekeraar wel zorg heeft ingekocht, is er sprake van een (gedeeltelijke) gecontracteerde restitutiepolis (zie onder). 

Bij een pure restitutiepolis kan het zijn dat u de rekening eerst zelf moet betalen aan uw behandelaar en daarna zelf moet declareren bij uw zorgverzekeraar. Het is ook mogelijk dat uw zorgverzekeraar afspraken met uw zorgaanbieder heeft gemaakt over de betaling. Dan hoeft u niet voor te schieten. Bij een pure restitutiepolis betaalt uw zorgverzekeraar u het wettelijke tarief of een marktconforme vergoeding terug.

Bij een (gedeeltelijke) gecontracteerde restitutiepolis krijgt u alleen alle kosten vergoed als u naar een zorgaanbieder gaat die een contract heeft met uw zorgverzekeraar. Als u kiest voor een zorgaanbieder die geen contract heeft met uw zorgverzekeraar, moet u soms een (deel) van de rekening zelf betalen. In uw polis kunt u zien waar u recht op heeft. Of bel even met uw zorgverzekeraar.

Het kan ook zijn dat u een combinatiepolis heeft. U heeft dan voor sommige vormen van zorgen 'recht op zorg' (natura) en voor andere vormen van zorg 'recht op vergoeding' (restitutie). Uw zorgverzekeraar kan voor het restitutiegedeelte ook afspraken hebben gemaakt met speciefieke zorgaanbieders. Er is dan sprake van een gedeeltelijk gecontracteerde restitutiepolis.